0%
*اِدریس*

*اِدریس*

مرد مجرد از زاهدان

30 اسفند 1366 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 6 فروردین 1395

پيدايم كن.شيدايم كن.آزادم كن ازين سكوت بي پروا

ما هم می‌توانیم خوب و نجیب باشیم،
اما فقط وقتی که
همه چیز بر وِفقِ مرادمان باشد...
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
حقیقت این است
که هر انسانی
تو را خواهد رنجاند.
فقط باید آنهایی را پیدا کنی
که ارزش این را داشته باشند
که بخاطرشان، رنج بکشی.
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
چه غم گر در وفاداری
کسی چون من نمی یابی

برای بی وفایی مثل تو
عاشق فراوان است
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
شنیدم مصرعی شیوا، که شیرین بود مضمونش
«منم مجنون آن لیلا که صد لیلاست مجنونش‌»

به خود گفتم تو هم مجنون یک لیلای زیبایی
که جان داروی عمر توست در لب‌های میگونش
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
دیگری از نظرم گر برود باکی نیست

تو که معشوقی و محبوبی و منظور،
مرو...!
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
سهم من از چشمان تو ، خود را ندیدن بود
تبدار وُ تنها رنج ِ عشقت را کشیدن بود

سهم دل ِ تنگ ِ من از خواب ِ نگاه ِ تو
تعبیر این ، کولی ، به وصلت نا رسیدن بود
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
دیگری نیست
که مهر تو در او شاید بست

چاره بعد از تو ندانیم
به جز تنهایی...

سعدی
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
ملامت میکند دشمن مرا در عشق ورزیدن
به چشم عاقلان باید جمال شاهدان دیدن

دهان غنچه خوش باشد سحرگه چون شود خندان
ولی ذوقی دگر دارد لبت هنگام خندیدن


آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم

حافظ
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد
زندگی درد قشنگیست که جریان دارد

زندگی درد قشنگیست ، بجز شب هایش!
که بدون تو فقط خواب پریشان دارد
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  5 ساعت قبل
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  13 ساعت قبل
104
هدایا