0%
هستی

هستی

زن متأهل از تهران

15 فروردین 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 24 خرداد 1396

حادثه ها بوی جنون می دهد, قصه ما مزه خون می دهد,شعر من از دست تو دیوانه شد,خانه فروریخت و ویرانه شد..............


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
131