0%
پرستو الهی من لی غیرک
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سخت است توضیح انچه نمیخواهند بفهمند😣 ماباهم میسازیم اینده رو 💜💜💜
تبلیغات

سلام به همه دوستانم بعد یه مدت طولانی
  ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بهزاد م سلام
ادامه
  ۰۸ آبان ۱۳۹۶
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد
سعید نوری حسین نگهدار خودتو خانوادت
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۶
سیدسعید حسینی سلام عزیزم.خوبی؟
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۵
هـــمین نــزدیـکی هـاست…

پــایــیـزی بــا

عــطر مُــحَــرم

حـســــین …
راحله 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
رضا جليلي سلام خوبيد
ادامه
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین!

تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره یا حسین!

سرو به خون نشسته ام، زائر دست بسته ام

سلام می فرستمت از لب پاره یا حسین!
محمد خدا خيرتون بده
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
فریاد سکوت 20
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
دو دســت بــــریده اش کــــافیست . . .

بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان . . .

ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضل ِ اَلعَبّــــــاس
محمد خدا حفظتون كنه
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
ardalan tak السلام علیک یاابولفضل العباس.....
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
ز معصیت سیه است روی نوکرت ارباب

بیا و بار دگر رو سیاه را دریاب
محمد عالي
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
راحله 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
زینب جان..

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

بی حسین شدن توبود…….

وشرمنده تر انکه تو بی حسین شدی

و ما حسینی نشدیم
محمد سپاس
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
برخورد حسین با حر

برخورد خداست با ما…

گناه را که ندید می گیرد هیچ

تحویلمان هم می گیرد عجیب.
محمد عالي
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
ardalan tak 20
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۵


حسین را منتظرانش کشتند.

مهدی جان تو بیا

ما نیز قول میدهیم مانند اهل کوفه نباشیم
محمد عالي
ادامه
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴


راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب ، آتش ، خاک ، هوا …

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها …

ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا …
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ..ای فرزند لزهرا ضامن سلامتی ..وشادابی این ذوج خوشبخت باش ...آمین
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۴
هدایا
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵