0%
پرستو الهی من لی غیرک
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سخت است توضیح انچه نمیخواهند بفهمند😣 ماباهم میسازیم اینده رو 💜💜💜
تبلیغات

سلام به همه دوستانم بعد یه مدت طولانی
بهزاد م سلام
ادامه
  ۰۸ آبان ۱۳۹۶
سعید نوری درود بر شما خوش برگشتین
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد
سعید نوری حسین نگهدار خودتو خانوادت
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۶
سیدسعید حسینی سلام عزیزم.خوبی؟
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۵
هـــمین نــزدیـکی هـاست…

پــایــیـزی بــا

عــطر مُــحَــرم

حـســــین …
راحله 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
رضا جليلي سلام خوبيد
ادامه
  ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین!

تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره یا حسین!

سرو به خون نشسته ام، زائر دست بسته ام

سلام می فرستمت از لب پاره یا حسین!
فریاد سکوت 20
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
راحله 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
دو دســت بــــریده اش کــــافیست . . .

بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان . . .

ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضل ِ اَلعَبّــــــاس
ardalan tak السلام علیک یاابولفضل العباس.....
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
ز معصیت سیه است روی نوکرت ارباب

بیا و بار دگر رو سیاه را دریاب
راحله 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
زینب جان..

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

بی حسین شدن توبود…….

وشرمنده تر انکه تو بی حسین شدی

و ما حسینی نشدیم
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین ممنونم
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۴
برخورد حسین با حر

برخورد خداست با ما…

گناه را که ندید می گیرد هیچ

تحویلمان هم می گیرد عجیب.
ardalan tak 20
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴


حسین را منتظرانش کشتند.

مهدی جان تو بیا

ما نیز قول میدهیم مانند اهل کوفه نباشیم
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین 200000000000000
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۴


راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب ، آتش ، خاک ، هوا …

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها …

ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا …
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ..ای فرزند لزهرا ضامن سلامتی ..وشادابی این ذوج خوشبخت باش ...آمین
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۴
هدایا
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵