0%
محسن صادقی
۱۹ آذر ۱۳۹۶
تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را
تبلیغات

حواسم را
در هر کجای ناکجای
جهان
پرت می کنم..!

باز هم در لا به لای
دوست داشتنت می افتد..
انگار همه راست
می گفتند
که نیستی و...اما
در هر کجای نا کجای
قلب ِ من هستی..!🥀
بیشتر...
با خرید خودرو، قربانی سراب سرمایه نشوید
بنویسید خودرو، بخوانید قلک!/ خودروهایی که هندوانه در بسته‌اند
0 نظر
دیری است دلم در به در و خانه به خانه

تا کی، به که یابد ز تو ای عشق نشانهدانی که چه ئی از پس این در به دری ها؟

خواب سحری در پی کابوس شبانهاز خون دلم بر ورق جان کلماتی است

پیکی که دلم سوی تو کرده است روانهبا شور تو، خون می زند از
ادامه...
جز تو یاری نگرفتیم

و نخواهیم گرفت

بر همان عهد که بودیم

بر آنیم هنوز..."ادیب نیشابوری"
0 نظر
این روزها

سخت درگیرِ عشقم!

بگذار شکوفه دهد دست هایم

روی تنِ خیالت!بگذار بگویند معجزه ی این پاییز

همین شکوفه هاست!

تا از فردا شعر هایم

با عطرِ شکوفه های پاییزی...

همه را عاشق‌ کند!"رضا ضراب"

0 نظر
هدایا
بفرما پرتغال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۱ آذر ۱۳۹۳