0%
محسن

محسن

مرد مجرد از شیراز

9 اردیبهشت 1366 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 1 بهمن 1392

تنهایی را ترجیح بده به تن هایی که روحشان با دیگریست. تنهایی تقدیر من نیست ترجیح من است!

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: محسن
در یک خط: بستگی به طرفم داره
جنسیت: مرد
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 9 اردیبهشت 1366 (32 ساله)
محل تولد: شیراز
محل سکونت: شیراز
خدمت سربازی: رفته ام
زندگی با: با خانواده
سیگار: نمیکشم
مدل گوشی: 1100
مدل خودرو: اینو که دیگه همه دار
درباره من: مَــنْ هَــمـیتَـَمٌ كِــه هَــسْــتَـَمٌ !شــآخ نیــسْـتَـَمٌ چــونْ { گــآوْ نیــسْــتَـَمٌ } !;خــآص نیــسْــتَـَمٌ چــونْ { عــقده نَـدارَمٌ } بــآلآ نیــسْــتَـَمٌ چــونْ { پــرْچــمٌ نیــسْـتَـَمٌ } فــقــط یــک اِنْــســاتَـَمٌ چــيْــزيْ كِــه خيْــلیــآ نيْــسْـن ********************** مـن نـــداربـــودم ...كـه عروســـک قصـــه ام پریـــد ..دارا كـه باشـــ ســـارا بـا پـــای خـــودش;بـــه سراغـــت می آیـد; ******************************** یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش دو سه ماه بيشتر زنده نيست ياد گرفتم که عشق يعني فاصله و فاصله يعني دو خط موازي که هيچگاه به هم نمي رسند ياد گرفتم در عشق هيچکس به اندازه خودت وفادار نيست و ياد گرفتم هر چه عا شق تري ، تنهاتري ;;ســيـگـــــــــارها مـعـتـــاد انگـشـت هـايـم شـده اند . . و دســتــانـم مـتــورم از خــــونــی که شـبـــــــــــ و روز . . .;درمـن بـــالا و پــايــيـن مــی رود . . . !!;و نـمـی فهمد درد اين روح آشفته از ;***************************************** اشک من از غصه نیست;چشم هایم خجالتیست، به وقت دیدنت عرق میکند !تو این را باور نکن غصه از اشکهای من می بارد ;;روزگاریست همه عرض بدن می خواهند همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند;دیو هستند ولی مثل پری می پوشند آنچه دیدن به مقیاس نظر می سنجند خب طبیعیست که یک روزه به پایان برسد ;عشق هایی که سر پیچ خیابان برسد;صبح یک روز من از پیش خودم خواهم رفت;میروم تا در میخانه کمی مست کنم جرعه بالا بزنم آنچه نبایست کنم ;بی خیال همه کس باشم و دریا باشم دائم الخمر ترین آدم دنیا باشم آنقدر مست که اندوه جهانم برود استکان روی لبم باشد و جانم برود ;ساقیا در بدنم نیست توان جام بده گور بابای هر دو جهان جام بده برود هر که دلش خواست شکایت بکندشهر باید به من الکلی عادت بکند;به کسی عشق بورز که لایق عشق باشد نه تشنه عشق چون تشنه روزی سیراب می شود نسل گند و مزخرفی بودیم. نسلی که برای همه چیز باید رقابت می کرد. نسل کنکور و انتخاب رشته، نسل دعوا سر صندلی مترو، نسل دویدن پشت اتوبوس و چپیدن توی تاکسی. نسل ما لگد کردن رقیب و گذشتن از روی اون توی خون اش بود. دل به هر کس دادیم، قبل از ما دل داده بود. سگ دو زدیم برای آغاز راهی که قبل از ما هزارها به آخر خطش رسیده بودند. نسل عقده بودیم و آه حسرت پشت ویراژ ارابه هایی که قیمت خون خودمان و هفت پشتمان بود. نسل دیدن و نداشتن، خواستن ونتوانستن، رفتن و نرسیدن. نسل توسری خوردن از ننه و بابا. نسل آرزوهایی که تا آخرش بر دل ماند. نسل آهنگ های سوزناک. نسل هایده و عرق سگی با طعم دیازپام. نسل سیگار نامرغوب جگردار. نسلی که یا باید می کرد و یا می داد، تحمل و باج را. به ما که رسید رودخانه ها خشکید، جنگل ها سوخت و ابرها نبارید. به ما که رسید بنزین و شیر با هم کورس گذاشتند. نسل تحریم تنبان و خمیر دندان و زیربغل. نسل طلاق هفتاد درصد. نسل فیس بوک از سر بی کسی. نسل کش دادن دانشگاه از ترس سربازی. نسل درد و دل با دیوار. نسل بحث فلسفی توی تاکسی. نسل دلتنگی برای طعم لب هایی که هرگز نچشیدیم. نسل ماندن سر دو راهی. نسل انتخاب بین بد و بدتر. نسل عقده ی دیده شدن، خوانده شدن، شنیده شدن. نسل بغض، ناله ، ضجه.ما نسل حماسه ایم ;;بهزیستی نوشته بود: شیر مادر، مهر مادر، جانشین ندارد شیر مادر نخورده، مهر مادر پرداخت شد پدر یک گاو خرید و من بزرگ شدم .. اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت جز معلم عزیز ریاضی ام .....که همیشه میگفت گوساله، بتمرگ ;ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ !... ﺑه ﻘﻮﻝ ﺑﻬـــــــــــــــﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻕ : . ﯾﻪ ﻣـــــــــــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﺯﻧـــــــــــــــﺶ ﺑﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ .. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ..ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ ﺑﮯ ﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮﺟﮯ !.. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ ، ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ !. ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !! ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ... ;چوپان قصه ما دروغگو نبود! او تنها بودواز فرط تنهایی فریاد گرگ سر می داد. افسوس کسی تنهایی اش را درک نکرد و همه در پی گرگ بودند . در این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاست......... ;;به مادرم گفتم مرا با چیزی عوض کن چیزی ارزشمند! چیزی گران! سوزنی شکسته تا بتوانی با آن خار ;پایت را درآوری . .... ;;ﺷﺮاب ﺣﺮﺍﻣـﻪ؟؟ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ . . . ﮔﻨﺎﻫـﻪ؟;ﺍﻣﻨﻴﺖ . . . ﺧﻴــﺎﻟﻪ؟ ﻋﺸﻖ . . . ﻧـﺎﻳـﺎﺑﻪ؟ ﻓﻘﺮ . . . ﺑﯿﺪﺍﺩ؟ﺧﻴﺎﻧﺖ . . . ﺭﻭﺍﺟــﻪ؟ﺩﺭﻭﻍ . . . ﻧﻘـﻞ ﻭ ﻧﺒـﺎﺗﻪ؟;ﺁﻳﻨﺪﻩ . . . . ﺳﻴﺎﻫـــﻪ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺁﻟـــﻮﺩﻩ؟;اینجا ﺍﻳﺮﺍﻧـﻪ یه ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻣـُـــــــــــــــــﺭﺩﻥ...;ﺳﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ...!;ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﺮﺍﮎ ﻭﺗﺮﯾﺎﮎ ..ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﺮﺯﻩ ...!!;ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﻕ ﻣﺮﮒ ...!!;ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺳﮓ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻥ ..;ﺑﻨﻮﯾﺲ ...!!;باﺑﺎ ﻧﺎﯼ ﻧﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ بابا ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...!!;ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...!!;ﺑﻨﻮﯾﺲ ..!;;آﻥ ﺑﭽﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ..;ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺁﻣﭙﻮﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ يك ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ..ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ....;ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺩﺍﺭﺩ .;; ﺑﻨﻮﯾﺲ ..!; ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﺩﻡ ﮐﺸﺖ ;ﺑﻨﻮﯾﺲ ....!!! ;ﺗﻼﺵ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ...!! ;ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺮﺩ ; ﺣﺎﺝ ﺭﺣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﯿﺮﻭﺩ .. ;ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻗﺒﺾ ﺁﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...!!
اطلاعات ظاهری
رنگ مو: قهوه ای تیره
رنگ چشم: سبز
قد: 177 سانتی متر
وضعیت بدنی: ورزشی
دیگران می گویند: بد نیستم
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
دانشگاه: زرقان_آزادکازرون-ارم شیراز/ارشد بوشهر
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر
نوع رشته: فنی و حرفه ای
در حال حاضر: نيمه وقت كار ميكنم
رزومه: استان بوشهر.منطقه ویژه پارس جنوبی فاز.. ***********************
اطلاعات علایق
رنگ مورد علاقه: آبی روشن
موزیکهای مورد علاقه: مرتضی پاشایی - پاپ/شاد...بیشتر قدیمی
فیلمهای مورد علاقه: ملوان زبل/بل و سباستین/حنا دختر درمزرعه/خرس ناقلا/فوتبالیست ها..عاشق کارتن های بچگی هام هستم - - جنگی.خانوادگی.عاشقانه
ورزشهای مورد علاقه: فوتسال/فوتبال/تخته نرد / پاستور(جوکر)
کتابهای مورد علاقه: کتاب ها و شعر های حسین پناهی/سهراب سپهری/دکتر شریعتی - مدار های منطقی - برنامه سازی سیستم - برنامه نویسیc# - html - .net - php - sql server - java script - تعمیرانواع ecuخودرو
غذاهای مورد علاقه: کلم پلو شیرازی.ماکارونی.خورشت سبزی.ته چین.جوجه کباب.پیتزا تند
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ کم
آیا مذهبی هستید؟ معمولی
آیا سینما می روید؟ خیلی کم
قدم زدن دو نفره را دوست دارید؟ زیاد
سفر دوست دارید؟ زیاد
آيا آدم معاشرتي و پر رفت و آمد هستيد؟ زیاد
چطور لباس می پوشید؟ معمولي
فرد رویائی شما: شوهر کرد
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
175
گروهها
هدایا