0%
محمد عزیزی

محمد عزیزی

مرد متأهل از تهران

14 دی 1355 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 22 خرداد 1393

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شوند............... من تازه به این نتیجه رسیدم!نه محبت کنید...

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
187
هدایا