اطلاعات عمومی
نام نمایشی: J
در یک خط: G
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
16