0%
سعید نوری

سعید نوری

مرد متأهل از تفرش

2 فروردین 1350 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 16 دی 1394


هدایا (1)

  • انا انا
    ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
    شناسنامه من یک دروغ تکراری است..هنوز تا متولد شدن مجالم هست..پیشاپیش تولدت که مقارن با شروع سال نوست مبارک دوست عزیز
35
هدایا