0%
فرهاد امیری

فرهاد امیری

مرد از تهران

19 تیر 1350 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 12 دی 1391شبی بود که زیباا شده بود
شبیه شب مهتاب شده بود
همه خاموش و صحنه زیبا شده بود
نقش صدا پرنگ شده بود
صدا اینجا ، صدا آنجا ، صدایی پخش شده بود
گویی که همه کر شده بودند و ما شنوایان شده بود
دوربین آغاز به کار شده بود
کلوین افتاده به پا شده بود
چشم ها کاسه های خون شده بود
او
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  51 دقیقه قبل
صبا صبا لایک 🌹🌱🌹🌱
ادامه
  1 ساعت قبل

تنهایی

از زندگی گذشتم ، بی روح و خستـه و مست
شُـسـتـم زِ زنـدگـانی ، مـن بـار دیگری دست


حالا کـه رفـتـه‌ای تـو ، قـلـبـم شکستـه آری
قـلـبم دَرش به رویِ ، هـر رهگذر دگر بست

تـنـهـایـم و بـمـانـد ، تـنـهـا دوبـاره روحـم
خـسـتـه شـدم زِ دنیا ، از هرچه بوده و هست
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  51 دقیقه قبل
صبا صبا لایک 🌹🌱🌹🌱
ادامه
  1 ساعت قبل

دیدگانت قشنگ و دریایی
گفته هایت همیشه رویایی
اشک شب می چکد به کوکب صبح
گریه ای درکمال زیبایی
زلف شب پُر ستاره گردیده
گوهر زُهره اش تماشایی
در دل هر دقیقه شعر تری
بر لب آرم ز سوز تنهایی
غُنچهء واژه ام چو می شِکُفَد
روی گُلبرگ آن تو پیدایی
چینی این سُکوت پُر غوغا
ب
ادامه...

توی آسمون رویا، یکی نقاشی کشیده
تو رو با چشمای زیبا، منو تنهایی کشیده
می دونسته عاشقم من، عاشق گل های باغچه
اونم از روی حسادت، باغ رویایی کشیده

دستامونو باز دوباره، توی دستِ هم کشیده
انگاری خاطره ها رو، روی بوم با هم کشیده
منو از خودم گرفته، توی قلبت جا گذاشته
روی گونه ه
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
زهرا 20
ادامه
  1 ساعت قبل

شاعر سهراب سپهری
می رویید در جنگل خاموشی رویا بود
شبنم ها بر جا بود
درها باز چشم تماشا باز چشم تماشاتر و خدا در هر ... آیا بود ؟
خورشیدی در هر مشت : بام نگه بالا بود
می
بویید گل وا بود ؟ بوییدن بی ما بود : زیبا بود
تنهایی تنها بود
نا پیدا پیدا بود
او آنجا آنجا بود
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
صبا صبا لایک 🌹🌱🌹🌱
ادامه
  1 ساعت قبل

اگرمن را نمی خواهی چرا لرزیده پا هایت
چـــرا بـا دیدنــم آهی نشیند کنــج لبهــایت

چراشبها تو پنهانی دعا با گریه می خوانی
خدایت شـاهـدم باشد که باشـم ماه شبهایت

چرا امشب دعا کردی که هر شب عاشقت باشم
مگر من مرهمی باشم به دردت یا که غمهایت

چرا تنها به تاریکی به نـزدم
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
زهرا 20
ادامه
  1 ساعت قبل

خوشتر از صحبت یارم به جهان نیست مرا
جز به توصیف خصالش هیجان نیست مرا

صنعت وصف جمالش به هنرمندان است
ورنه هر مدح برازنده ی آن نیست مرا

عقل و اندیشه به تاراج گمان نسپارید
دولت عشق به تردید و گمان نیست مرا

ناوک غمزه ی یارم ز کمان چون گذرد؟
صید عشقم وَ نیازی به کمان
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
صبا صبا سلام شبتون بخیر
ادامه
  1 ساعت قبل

ای فـدایت جـان ِ من...راضی نشـو تنهـا شوم

من زمین خوردم صبوری کن بلـند ازجا شوم

پای عشـقـم را شکسـته سـخـتی ِ احـسـاس تو

باید از نو...لنگ لنگـــان با الف با...پا شــوم

خوبم انصاف است بی رحمانه طردم میکنی؟

زود خیلی نیست ؟ فکر ِ مردن از حالا شـوم؟

روی ماه
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
زهرا 20
ادامه
  1 ساعت قبل

می روی آن دورِ دور، دل را به طوفان می زنی
سیل می بارد دو چشمم، حرف باران می زنی؟

بغض غم خالی شدو در خواب تنهایی گریست
می روی هر لحظه اش با تیشه بر جان می زنی

ساز عشقم نت به نت در قاب چشمانت نشست
می روی و قصه های خاطر ما را پریشان می زنی

تا که شب اندیشه ام را سوی روی
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
زهرا 20
ادامه
  1 ساعت قبل

زیبایی عشقم تویی و ناز ِصدایترعنایی تو کشته مرا جان به فدایتامشب به دلم شور ِ نهانیست که تو دادیمن ساده ندادم دل خود را به هوایتدر من نفسی هست که زیبا شده با توافتاده به جانم ، به دلم مهر و وفایتناهمو
ادامه...
سادات س 20
ادامه
  50 دقیقه قبل
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  2 ساعت قبل
94
هدایا