آشفتگی گیسوانت
مست می کند شراب را!
من مه منم....
محمد قدیم
poone 20
ادامه
  2 ساعت قبل
HOUSAIN 20
ادامه
  4 ساعت قبل
وقتی به باد گفتم
گیسو های سیاهت را شانه کند
عذرخواست که عمرکوتاه است
وگیسوهای تو بلند
نزار قبانی
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  5 ساعت قبل
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  5 ساعت قبل
در نمازشب من چشم تو دیدار من است
سجده برشانه تو مشغله وکار من است
من کافر شده از چشم تو در روزه شدم
لب تو در رمضان علت افطار من است
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  5 ساعت قبل
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
عشق یک شیشه انگور کنار افتاده است
که اگر کهنه شود مست ترت خواهد کرد
امیر سهرابی
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  5 ساعت قبل
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
روسری سرکن ونگذار که در حومه شهر
مردگان شایعه سازند که محشر شده است
سجاد شهیدی
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  5 ساعت قبل
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
زندگی پانتومیم است
حرف دلت را به زبان بیاوری
باختی
سالوادور دالی
سارا محمدی ⚜️💘20💘⚜️
ادامه
  5 ساعت قبل
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
خندیدی وچال گونه ات پیدا شد
گفتی که برای بوسه ات آزادم
لب های تو را هدف گرفتم دیدم
از چاله درامدم به چاه افتادم
حسام تابش
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


تو را هر قدر عطر یاس و ابریشم بغل کرده

مرا صدها برابر غصه و ماتم بغل کرده

چه ذوقی می کند انگشترم هربار میبیند

عقیقی که برآن نام تو را کندم بغل کرده

چنان بر روی صورت ریختی موی پریشان را

که گویی ماه را یک هاله مبهم بغل کرده

لبت را می مکی با شیطنت
ادامه...
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
زل به هرکس بزنی کار دلش ساخته است
روی خط مژه های تو تبر ریخته است ...
شهراد میدری
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
به غیر از آن نمازی که شکستش یاد ابرویت
تمام سجده هایم در دل محراب ،بازی بود
شهره بارانی 20
ادامه
  8 ساعت قبل
صبا صبا لایک 💕💖💜
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
16