0%
میر شجاع سیدین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
سلام..بنام خالق زیباییها و گلهای زیبا..و خالق آسمانها و زمین و هر ان چیزی که در انهاست...سلام
نشانها
تبلیغات

من از تو چیزی میخوام ...که شاید تو وجودت نیست

ابی
05 Bi Etena.mp3
صبا صبا لایک 🍁🍀🌷
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
خستگی را توبه خاطر مسپار که افق نزدیک است

و خدایی که تورا می بیند وبه عشق تو همه خاطره ها می چیند که تو یادش باشی

صبا صبا لایک 🍁🍀🌺
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab بسیار زیبا ...
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
نیمکت کهنه باغ

خاطرات دورش را

در اولین باران زمستانی

از ذهن پاک کرده است

خاطره شعر هایی که هرگز نسروده بودم

خاطره اوازهایی را که هرگز نخوانده بودی

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
امواج نگاهت اعتیاد آور است

زیبایی تو فراتر از باور است

در قاب نگاه چشم من لبخندت

لبخند لیلی بلکه زیباتراست

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

خوبیهاست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن


غریبانه زیستن کار من است

وقتی تو نیستی …

” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری “

کم آورده ام !

غریبی را بر این دو خط واژه ” دوستت دارم ” حک کن !
بی هوا نوشتم، به هوای کسی …

صبا صبا لایک 🍁🍀🍂
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
خوبیهاست که باعث میشه ادما دلتنگ بشن

به خاطرهمه ی خوبیهات یه عالمه دلتنگم!

عشقو باید باور کرد

بوسه روباید حس کرد

احساسو باید لمس کرد

امادوست داشتنوباید ثابت کرد….

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab همینطوره ...
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
یه وقتایی هست …
نه "گریه کردن" آرومت میکنه ..
نه "نفس عمیق" …
نه "یه لیوان آب سرد"…
نه "داد زدن" …
یه وقتایی هست که
فقط
نیاز داری ،
بـــــــــمــــــــــیــــــــــــرِی …
همین ..!

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab ان شاءالله زنده باشید و دلتون شاد
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
حرفهایم را تعبـــیر میکنی

سکوتم را تفسیـــر

فردایم را پیشـــگویی….

به نیودنم مشـــکوکی

در بودنم مــــردد

از هیچ گــــلایه میسازی…

از همه چیز بهــــانه

من کجای این نمایـــــشم؟

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
خوب خودت را به نفهمی زده ای!
گوشهایت را کمی تیز کن
فریاد جامانده در سکوتم را میشنوی!
مگر تو نگفتی اشک نریز؟
گریه ات ناراحتم میکند
پس چرا دلیل اشکهایم شدی؟
تا آخر عمرم اشکها و روزهای برباد رفته ام را
مدیون منی ….
هیچوقت تو را نخواهم بخشید ….

صبا صبا لایک 🍂🍁🍀🌺
ادامه
  ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Zeynab 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
گاهی سکوت که میکنی
فکر میکنند جوابی نداشته ای که بدهی!
غافل از این که داری میسوزی تا فقط حرمت واژها را نگه داری!

nader 20
ادامه
  ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
ایرسا ا لایــ20ــک
ادامه
  ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل 2
توسط:
صبا صبا
۰۳ فروردین ۱۳۹۷
نوروزتان مبارک
توسط:
ش ش
۰۲ فروردین ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
توسط:
صبا صبا
۰۱ فروردین ۱۳۹۷