0%
میر شجاع سیدین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
سلام..بنام خالق زیباییها و گلهای زیبا..و خالق آسمانها و زمین و هر ان چیزی که در انهاست...سلام
نشانها
تبلیغات

هیچ روز خوبی در راه نیست
روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!
روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!
قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!
روز خوب راباید ساخت
باید نوازشش کرد
باید آراست وپیراست
باید به گیسوهاش گلها
ادامه...
simin farjam 2000000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
simin farjam 2000000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
چو گل هرجا که لبخند آفرینی

به هر سو رو کنی لبخند بینی

چه اشکت هم نفس باشد، چه لبخند

ز عمرت لحظه لحظه می ربایند

گذشت لحظه را آسان نگیری

چو پایان یافت پایان می پذیری

مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم

به هر حالت تبسم کن، تبسم!

زندگی زیباست!
simin farjam 200000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
چغیبل 🌸/█\20💟20/█\🌸
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
مهربان و ملایم باش،

اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…

به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…

به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند
simin farjam 20000000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
سکوت نکن …

زمزمه کن گاهی !

قدم بزن در کوچه های زندگی …

و گاهی آرام پرواز کن …

این آبی بیکران مال تو نباشد …

مال کیست ؟

زندگی زیباست!
simin farjam 200000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
چغیبل 🌸/█\20💟20/█\🌸
ادامه
  ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

قبل از اینکه بنویسی »
ادامه...
زندگی معلم بزرگی است…:

زندگی می آموزد که شتاب نکن.

زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی

دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده

شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.

زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می
ادامه...
simin farjam 20000000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
سعیده بابایی 🌺🍂🌺همش لایک🌺🍂🌺
ادامه
  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
میتوان زیبا زیست…

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،

نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند

گرم باشیم پر از فکر و امید…

عشق باشیم و سراسر خورشید…
simin farjam 200000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
منیر 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم

به بیهودگی زندگی نخواهم کرد

اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم

یا دردی را تسکین بخشم

یا انسانی تنها را یاری کنم

که دیگر بار بسوی شادی باز گردد

به عبث زندگی نخواهم کرد
simin farjam 200000000000000
ادامه
  16 ساعت قبل
شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
زندگی زیباست
به آن هایی که دوستشان دارید

بی بهانه بگویید دوستت دارم

بگویید در این دنیای شلوغ

سنجاقشان کرده اید به دلتان

بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان

کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
منیر 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شعرهای شمالی شاد ..تقدیم به آنهایی که دوست دارند
لحظه هایتان پر از شادی و شادمانی
03 m.mp3
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل 2
توسط:
صبا صبا
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۱۰ دی ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
توسط:
كوروش
۰۶ دی ۱۳۹۶