0%
روانــــی

روانــــی

مرد مجرد از شیراز

22 اسفند 1360 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 22 اردیبهشت 1392

به بعضیاباس گف:من زندگیم به خودمم مربوط نیس چه برسه به تو...

نظرسنجی

دوستان به نظر شما بهترین و زیباترین شهر ایران کدومه؟؟[#br#]پایین میگم.

ایجاد شده : ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

آرا : 56 | نظرات : 226 | بازدید : 846
27
موسیقی پروفایل