0%
نیکنام

نیکنام

زن مجرد از زنجان

20 اسفند 1352 (46 ساله)

تاریخ عضویت: 24 اردیبهشت 1395

الهی ای امید بندگان وتمام هستی امیدهیچکس را ناامید نکن به حق لطف و کرمت ای پروردگار یکتا و بی همتا

گاهی اوقات توهم داشتن شادی واقعا می تواند شادی بیافریند
بی آنکه آدم خود متوجه باشد.
پس ازتو"جو جو مویز"
سما ص سلام وقت به وقت شادی و سلامتی انشالله ...
ادامه
  3 ساعت قبل
Unknown 21
ادامه
  7 ساعت قبل
من تصور می کنم بهترین تعریفی که میشود از انسان کرداین است:
انسان عبارت از موجودی که به همه چیز عادت می کند..
داستایفسکی"خاطرات خانه مردگان"
nader 20
ادامه
  7 ساعت قبل
وحید نادر الهی آمین
ادامه
  9 ساعت قبل
قبل از اینکه بتوانیمک انتخابهای خوبی بکنیم باید دلیل انتخابهای بدخود را بفهمیم....
تئوری انتخاب"ویلیام گلاسر"
سما ص 20
ادامه
  3 ساعت قبل
nader 20
ادامه
  7 ساعت قبل
کتابهای من در مقابل گرسنگی یک کودک هیچ ارزش ندارند.
"ژان پل سارتر"
سما ص 20
ادامه
  3 ساعت قبل
Unknown 21
ادامه
  7 ساعت قبل
زندگی ساعتی شنیست
گاه لازم است زیرو رو شود.
آدا رهگذر عالی
ادامه
  16 ساعت قبل
سما ص سلام وقت بخیر و سرشار از شادابی ...
ادامه
  ۱۸ تیر ۱۳۹۹
می خندی و به روی دلم زخم میزنی
هر وقت زخم دار شدم با نمک شدی!
nader 20
ادامه
  7 ساعت قبل
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  16 ساعت قبل
اینکه می گویند راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده جبران دراز...
nader 20
ادامه
  7 ساعت قبل
آدا رهگذر ایول
ادامه
  16 ساعت قبل
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج استاما همیشه به سود ما می باشد.
"پائولو کوئیلو"
آدا رهگذر بیست
ادامه
  16 ساعت قبل
  ۱۷ تیر ۱۳۹۹
با یک کارت کتابخانه
بیش از گواهینامه رانندگی
می توانید به جلو حرکت کنید.
"روبن مارتینز"
آدا رهگذر عالی
ادامه
  16 ساعت قبل
  ۱۷ تیر ۱۳۹۹
زندگی باید سخت و پیچیده و اشتباه و عجیب باشه.
بزار مردم بخندن این فقط یعنی زندگی ما از زندگی
اونها جالب تره!
از کتاب:"کتابفروشی کوچک بروکن ویل"
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  16 ساعت قبل
  ۱۷ تیر ۱۳۹۹
227