توصيه‌های من برای زندگی‌ات‎

زنده بمون!
شب ها زود بخواب. صبح ها زودتر بیدار شو ....
نرمش کن. بدو. کم غذا بخور.
زیر بارون راه برو. گلوله برفی درست کن.
هر چند وقت یک بار نقاشی بکش.
در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن.
سفید بپوش.
آب نبات چوبی لیس بزن.
بستنی قیفی بخور
ادامه...
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
behnam 20
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵

وصیت نامه جالب و زیبای حسین پناهی !!!! ...


قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم!

بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت نگاری قرار دهید!

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!

ورثه حق دارند با
ادامه...
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
مهدی مهدی روحش شاد
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۵

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد ، وسعت تنهایی م را حس نکرد ، در میان خنده های
تلخ من ، گریه پنهانیم را حس نکرد
مهدی مهدی این روزها همه ی آدمها همین حس رودارن
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۵
ahmad ahmadzadeh چه بد
ادامه
  ۲۸ آذر ۱۳۹۵
mohsen adib جان کاش کلاش بالاتربود چشمان قشنگش پیدا
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
محمد 20
ادامه
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت است
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
مهدی مهدی تنهایی سخت هست
ادامه
  ۱۳ دی ۱۳۹۵
کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست
mohsen adib دقیقاً
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
سعید 20
ادامه
  ۲۹ مهر ۱۳۹۴
غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم ، اگر همدم شبهای تنهایی من باشی
mohsen adib عالی
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
احمد ع ۲۰
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۴


کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود
ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم
ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم
behnam كوچيك بوديم ميگفتيم خدايا كي بزرگ ميشيم حالا هم ميگيم كاش تو كودكي مونده بوديم.
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
mohsen adib آخ گفتی
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن
mohsen adib به به آفرین
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۵
سعید 20
ادامه
  ۲۹ مهر ۱۳۹۴
869
هدایا