0%
فقط خدا

فقط خدا

زن مجرد

20 آذر 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 9 تیر 1392

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم ، دلم برای جهنمت تنگ شده است !

هدایا (93)

269
هدایا