اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مهرداد ش
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 1 مهر 1345 (52 ساله)
محل تولد: اصفهان
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
8