0%
⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـــــــــ⋰

⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـــــــــ...

مرد مجرد از تبریز

6 شهریور 1371 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 27 دی 1393

و به ارامی شروع به مردن میکنی اگر سفر نکنی


وفا سیزلار
وفا سیزلار.mp3
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
لادن ع لایک20
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۷
زمین با همه فراخیش بر من تنگ است.راه اسمان را هم نمی دانم.................دستم را می گیری!
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه بارون توسط ⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـ...
۰۲ مهر ۱۳۹۷
درفروبندکه بامن دیگر رغبتی نیست
به دیدار کسی...
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
زمین بهشت میشود روزی که مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن دیگران
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۷
‍ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ....
ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ !
ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا
ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ ها را
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
‍ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ....
ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ !
ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا
ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ ها را
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۷
167
هدایا