تصویر از M.O
11 ساعت قبل
سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم..........

شرمنده این چن وقته شدیدا مجبوری درگیر کار هستم!!! 😔 😢


🌹 🌹 🌹 ممنونتونم واقعا بابته حضور سرسبزتون فداتون شم......... 🌹 🌹 🌹
میر شجاع سیدین سلام دورود خداوند بر شما بانوی بزرگوار و مهربان ...و روشنفکر این سایت....ان شاالله هر کجا هستی نگاه پر مهر و محبت آمیز خداوند بدرقه راهتان باشد....ان شاالله...دلتون شاد و پر از آرامش ...و موفقیت الهی باشد...آمین یا رب العالمین
ادامه
  2 ساعت قبل
  6 ساعت قبل
سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم......... 👋
❤ 🌟 💫 ☀ صبح قشنگه آدینتون بخیرو شادی و سلامتی............. 👌 😍 😍 😍

واسه هممممهههه ی پیگیریاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی.........

واسه هممممهههه ی خو بیاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... توی پروفایلم خخخ :-)

😜 😁 😊 😄
ادامه...
30روس 20
ادامه
  8 ساعت قبل
M.O سللللاااامممممم عزیز دللللمممممم بانو سما جوننننمممممم.......... شرمنده این چن وقته شدیدا مجبوری درگیر کار هستم!!! 😔 😢 🌹 🌹 🌹 ممنونتونم واقعا بابته حضور سرسبزتون فداتون شم......... 🌹 🌹 🌹
ادامه
  11 ساعت قبل
سللللاااامممممم........ 👋𢰊 >

❤ ❤ ❤ 🌟 💫 عید > ««*فطر*»» > 1398 رو بر همگیه شما بزرگوارانم و عزیزانم و همچنین خودم؛؛؛ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ خخخ 😄 :-) *تبریک میگگگگگمممممم > ........ 👏 👌. 💫 🌟 ❤ ❤ ❤

>> >> >> > >> >


««« بقیشون با اون شاسی بلند پایینیه رفتن کاناد
ادامه...
سللللاااامممممم........ ✋

🌹★♡ ❤ ★🌹 🌟 🌟 🌟 یه موزیک آهنگه فففووووق العاده قششششننننگگگگ 👌 👏 ........... 🌟 🌟 🌟 🌹★♡ ❤ ★🌹

🌟 🌹 از: *ریحانا.* 🌹 🌟

❤ ❤ ❤ 🌟 به اسم: ««««««***** بام بام بیرام..... 🌟 *****»»»»»» ❤ ❤ ❤


🌟 گوش کنید؛؛ امیدوارم خوشتون بیادو حا
ادامه...
***** ❤ عشقم؛؛ دخترم: *ملیکاجونم.* ❤ *****
***** ❤ عشقم؛؛ دخترم: *ملیکاجونم.* ❤ *****
30روس 20
ادامه
  7 ساعت قبل
M.O ❤ ❤ ❤ سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم...... 👋 واسه هممممهههه ی پیگیریاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... واسه هممممهههه ی خو بیاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... خخخ :-) به قوله ساسی مانکن. ههه ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌟 💫 *** وقتتون بخیرو شادی و سلامتی ان شاءالله عزیزانم و بزرگوارانم...... *** ❤ ❤ ❤ 🌟 💫
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
دخترم: *ملیکاجون.*؛؛ با *دختر عموش عسل.*
30روس 20
ادامه
  7 ساعت قبل
M.O ❤ ❤ ❤ سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم...... 👋 واسه هممممهههه ی پیگیریاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... واسه هممممهههه ی خو بیاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... خخخ :-) به قوله ساسی مانکن. ههه ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌟 💫 *** وقتتون بخیرو شادی و سلامتی ان شاءالله عزیزانم و بزرگوارانم...... *** ❤ ❤ ❤ 🌟 💫
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
🌹 ❤ 🀠***** «« 🌟 سللللااااممممم...... خوبانم و مهربانانم ✋ ........ 🌟 »» ***** ❤ 🌹

>>> >>> >>>

🌹 ❤ *** [[[ 🌟 قرض از مزاحمت: *خواستم بگم خدمته تک تکه بزرگوارانم و عزیزانم؛؛ بااجازتون؛؛ 🌟 ]]] *** ❤ 🌹

🌹 ❤ *** ((( من تلگرام ملگرامو؛؛ اینستاگرام مینستاگرامو؛؛ واتساپ ماتساپو؛
ادامه...
30روس 20
ادامه
  7 ساعت قبل
M.O ❤ ❤ ❤ سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم...... 👋 واسه هممممهههه ی پیگیریاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... واسه هممممهههه ی خو بیاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... خخخ :-) به قوله ساسی مانکن. ههه ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌟 💫 *** وقتتون بخیرو شادی و سلامتی ان شاءالله عزیزانم و بزرگوارانم...... *** ❤ ❤ ❤ 🌟 💫
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
آقا این دکمه قرمزه چی بود من فشار دادم؟؟!!! 👋 😊 :-)

– قربان شما یه موشک بالستیک با کلاهک هسته‌ای شلیک کردید..... 👌 👍

ای بابا. 😄 😁 :-) :-D 😜


««#*ترامپ.*»» 😜

خخخخ 😁 😊 😄 😌 :-D :-) 😉 😂 😜میخوام ««جوک دونتون»» پر شه.....

خخخخ
ادامه...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
سر سجاده ات را چون گشودی/
و با معبودخود خلوت نمودی/

و خواندی خالقت را عاشقانه/
و أشکی هدیه کردی دانه دانه/

تورا جان علی مارا دعاکن/
دعا بر عبد ناچیز خدا کن/

التماس دعای فراوووواااان در شبهای قدر بزرگوارانم و عزیزانم........
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ادامه...
30روس 20
ادامه
  7 ساعت قبل
M.O ❤ ❤ ❤ سللللاااامممممم بزرگوارانم و عزیزای دللللمممممم...... 👋 واسه هممممهههه ی پیگیریاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... واسه هممممهههه ی خو بیاتون؛؛؛ مررررسسسسیییییی......... خخخ :-) به قوله ساسی مانکن. ههه ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌟 💫 *** وقتتون بخیرو شادی و سلامتی ان شاءالله عزیزانم و بزرگوارانم...... *** ❤ ❤ ❤ 🌟 💫
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۸
545
هدایا
سما ص
۰۷ خرداد ۱۳۹۸
سما ص
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸