0%
مریم

مریم

زن مجرد از تهران

1 فروردین 1366 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 26 آذر 1395

پادشاه فصلها پائیز
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مریم
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1366 (33 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: تهران
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
درباره من: آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش.
باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،
با سکوت پاکِ غمناکش.
سازِ او باران، سرودش باد.
جامه اش شولای عریانی‌ست.
ور جز،اینش جامه ای باید .
بافته بس شعله ی زرتار پودش باد .
گو بروید ، هرچه در هر جا که خواهد، یا نمی خواهد .
باغبان و رهگذران نیست .
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور برویش برگ لبخندی نمی روید؛
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .
باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن.
پادشاه فصلها ، پائیز ..(مهدی اخوان ثالث)
116
هدایا