0%
مریم بانو

مریم بانو

زن متأهل از تهران

1 اردیبهشت 1354 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 30 دی 1392

اندیشه هایتان را روی فرکانس شادی تنظیم کنید،


بازنشر تصویر مربوط به درسا خانم توسط مریم بانو
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
آنچه از سر گذشت
شد سرگذشت
حیف که بی دقت گذشت
اما گذشت!!!
تا خواستیم یک دو روزی
فکر کنیم!!!
بر در خانه نوشتند
در گذشت....!!!
کژال آ 🍀20🍀
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
کارگردان این دنیا خداست،
مهم نیست نقش ما در این مجموعه ثروتمند است یا تنگدست ؛
سالم است یا بیمار ؛
مهم این است که محبوب ترین کارگردان عالم نقشی به ما داده که باید به بهترین شکل آن را ایفا نماییم ؛
نباید از سخت بودن نقش گله مند بود ؛
چراکه سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی
ادامه...
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
بازنشر مطلب مربوط به شری باقری توسط مریم بانو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازیِ این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پُر مهرِ نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم…
"سهراب سپهری
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به ندا ماهان توسط مریم بانو
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
خدایا !
من همانم که گاه خندانم،و گاهی گریان.
گاه شکرگزارم،
و گاهی درحال گله کردن.
گاه بنده ی توام،
و گاهی بنده ی خویش!
خدای همیشگی ام!
من مبتلا به گاه و بی گاههای همواره ام،
تمام این گاه و بی گاههای مدامم را،
ببخش...
به حق خدایی همیشه پایدارت!
الهی آمین... ♥•٠·
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به ابراهیممممم توسط مریم بانو
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
این کفر نباشد، سخن کفر نه این است
تا هست علی باشد تا بود، علی بود
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
saeed ardabili 20
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
شب که میشود.. وقت خواب که می آید..سرم که به بالش میرسد..
انگار روحم را به صلیب می کشند !
به خاطر همه ندانم کاریهایم .. نافرمانی هایم.. نادانی هایم..
به خاطر همه خوب بودن هایی که به تو بدهکارم..
خدا یا!من همین هستم..با همه کم وکاستی هایم..بنده تو..!
من که از بندگیت انصراف نمیدهم
دوس
ادامه...
مخ ردی 😊😊20.عالی😊😊
ادامه
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
محمد 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به پویا توسط مریم بانو
۲۹ فروردین ۱۳۹۴
صبح است ...
یاس را باید کاشت
توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست و سپس گلدان را
روی یک میز گذاشت.
پرده ها را باید پس زد
و به خورشید فضا داد که آرام بتابد بر آن ...
آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس،تو چه احساس قشنگی داری
و درخشان شدن برگ گیاه
چه تماشا دارد!
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
علی عباسی 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به درسا خانم توسط مریم بانو
۲۷ فروردین ۱۳۹۴
مردم شهر به گوشید...؟
امشب همه ی میکده را سیر بنوشید.
با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید.
دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید.
در شادی این کودک و آن پیر زمینگیر و فلان بسته به زنجیر وزن و مرد بکوشید.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت...
نخور جان بر
ادامه...
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
علی عباسی 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
598
هدایا