0%
مریم الهی فر
۱۳ بهمن ۱۳۹۳
یه وقتا یه دردایی تو دنیا هست که آدم رو از ریشه میسوزونه هر عشقی تموم میشه و میگذره ولی خاطرش تا ابد میمونه ..
تبلیغات

......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
...........................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
..............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
..….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…..♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
.♥……………….♥………….……♥
.…♥………. …….……...…….♥
…..♥…………………………..♥
……..♥……………….…….♥
………..♥…………….….♥
…………..♥…………..♥
……………….♥.…….♥
.……………….♥..♥
بیشتر...
شعرنگاری
>>>>>>> > >
tak3eda لایک
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۴
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
از داغ سیدالشهداء دل نمی کنیم ..
>>> > >> > >> > >> > >> > >> > >> > >> > >> > >>
  ۰۹ بهمن ۱۳۹۳
میلاد برزگر 20
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۳
موسیقی پروفایل
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
elahe
۲۵ اسفند ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
شاهو
۲۵ اسفند ۱۳۹۳
نوروزتان مبارک
۲۲ اسفند ۱۳۹۳