0%
منوچهر منوچهری
۱۹ آبان ۱۳۹۴
دلم میخواد کسی دوستم داشته باشه از صمیم قلبش
تبلیغات

دلم یه دوست میخواد واقعی باشه نه مجازی
بیشتر...
تقدیم به غفران خانم
شمیم 🌹🌹🌹عالی.لایک🌹🌹🌹
ادامه
  ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
غفران ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ مرسیییییییییی آقا منوچهر
ادامه
  ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
هروقت تونستی به کسی آرامش ببخشی

بدان عاشق شدی..

وگرنه عشقی که آرامش معشوق رابگیرد

خودخواهیست
غفران ஜ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ஜ
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
غفران ஜ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ஜ
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
گل طوطی
غفران ஜ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ஜ
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
گل ارکیده فرشته
غفران ஜ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ஜ
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
گل ارکیده رقصان
غفران ஜ۩۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞۩ஜ
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
شمیم 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
شاهد 😊😊بیست . عالی❤️❤️❤️
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۵
شمیم 20
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
هدایا
دسته گل 2
توسط:
بهار
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۷ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۷ آذر ۱۳۹۴