0%
منوچهر
۰۸ آذر ۱۳۹۳
خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو این غلطه عزیز من اگر بخوای همرنگ این مردم دم دمی مذاج بشی باید تغییر ماهیت بدی و بشی آفتاب پرست همرنگ دیگران نباش. خودت باش و بهترین در نوع خودت &q...
تبلیغات

آرام-منضبط-جدی در کار-خوش برخورد-متین-صادق
پرجذبه-باهوش-شوخ طبع-و.......
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۲۰ خرداد ۱۳۹۴