0%
صاعد

صاعد

مرد متأهل از خوی

17 فروردین 1349 (51 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1393

غم انتخاب تنهائی بهتر از غم انتظار همراهی
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.عاشقی خوبست ، گدائی خوش نمیآید مرا
بادگر کس همی، آشنائی خوش نمیآید مرا
از گوشۀ تقوی ، بدر آورد چنان چشم سیاه
پیش مستان ، پارسائی خوش نمیآید مرا
چاکرانت را نمی گویم ، که چون خاک درند
با بزرگان ادیب،خودستائی خوش نمیآید مرا
گفتمت در آب عارض ، عکس جانی به نما
ادامه...
nader 20
ادامه
  ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
مینا ر صوفیان همواره گویند برخیز وبرقص......200000000000000
ادامه
  ۰۸ بهمن ۱۳۹۹

دل من با مهر و عشق ، راز نهان گشت مرا
دل نبستم به جهان،عشق جهان گشت مرا
عالم سادگی وبهزیستن،عالم آرامش است
نور مهتاب سما وآسمان رام روان گشت مرا
جامعه زنده است بعدل و رفاه ، در سلامت
بیعدلی بینظم که شد فصل خزان گشت مرا
جهان پر از آشوب شده ، حتم دارد حکمتی
فهم حکمت درجهان،سخت
ادامه...
سما ص سلام لحظات ناب و غرق در آرامش جناب ساعد...
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
سارا سارا لایک
ادامه
  ۰۷ بهمن ۱۳۹۹


مرکز درمان به کادر خادم و اعضای درمان بالد
هرعضو خوشقلب و نکو ، چون گل خندان ماند
گر مریض ناسپاس،از پرستار هرچه خندان نالد
یک پرستار شکیب ، با مریض بهر درمان سازد
********************************
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۹
سما ص سلام اوقات و لحظات غرق در نور و سلامتی جناب ساعد...
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۹


مادرم دلسوخته دردآشنا ، عارف بزمان است
باهمه شایستگی دربستر ، آزرده زجان است
ما به وظیفه خدمت ، او از خدمات ناراضی
به خصلت باهنر باعاطفه ، نیشش زبان است
*******************************
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۹


این روشنی چشم نباید و مبادا دگران را
ای روشنی از روی تو ، چشم نگران را
مپسند بر آن رخ که ، فتد سایۀ گلبرگ
گلبرگ تحمّل نه تواند به کند، بار گران را
زاهد! به حق از یکدل سنگین چه وفائی
این بی خبران را نگر ، آن بی بصران را
جان از سر کوی تو ، نه دارد سر پرواز
ادامه...
مهزاد ا 20لایک20
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۹سعادت دل دهد آنرا،که او را دلستان باشد
نمیرد تا ابد آن کس که، یارش مهربان باشد
سرشت او نکو ،پندار هم فرزانه درهر انجمن
به سیرت آن چنان زیبا ،گل اندر پرنیان باشد
زمین پرنور رخسارش، بمهر خورشید پنهانش
دلم آسوده ازماهی که،جایش آسمان باشد
چو کرد او آستین افشان ، و در رقص آمد
ادامه...
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۹
سما ص سلام لحظات بکام و غرق در آرامش جناب ساعد...
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۹
87