0%
hamid

hamid

مرد مجرد از تهران

20 مهر 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 15 دی 1391

heyvuni tazegi adam shode bud, be saresh havaye hava zado raft

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: hamid
جنسیت: مرد
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 20 مهر 1362 (35 ساله)
محل تولد: تهران
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
148