0%
Mehrshad188

Mehrshad188

مرد از تهران

28 خرداد 1362 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 24 شهریور 1387

من را به گناهی که " نگاه تو " درآن بود بردند سر دار و .....تو انگار نه انگار ! اوج غم این قصه در این شعر همین جاست...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
640
هدایا