0%
مهزاد ا
۱۹ آبان ۱۳۹۴
برای حل مشکلات جامعه، بجای خواندن هزاران کتاب و نقد و بررسی دیگران، لحظه ای خودمان را بخوانیم و مرور کنیم...
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات

من آرام ومنطقی هستم وبرام شخصیت واخلاق وادب وصداقت ودرک طرفم خیلی برام مهمه دنبال وقت گذرانی نیستم
بیشتر...
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
قلب نقره ای
توسط:
neda rahavard
۱۶ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
اصغر
۱۵ شهریور ۱۳۹۶