0%
مهدیه عاشق بابا
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
هر که با احساس باشد ... عاقبت خواهد شکست ... این جواب سادگیست !!!
تبلیغات
╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥

اینجا....حریم من است....

حریم قلب کوچکم....!

قفس تنهایی من.....

و.....حرفهای ناگفته ام......!!!!

کسی......دلش برایم نسوزد.......!!!

من....این قفس رادوست دارم....

و.....تنهاییم را....!

تنهایی....تنها اتفاق این روزهای من است......!

╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥╬♥

درود بر کسانی که:

از پاکیشان دوستی آغاز می شود

از صداقتشان دوستی ادامه می یابد

و از وفاداریشان دوستی را پایانی نیست...

(کوروش کبیر)
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
حلقه عاشقان
۰۲ اسفند ۱۳۹۵
قلب سبز
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵