0%
مهسا
۱۲ مهر ۱۳۹۷
گاهی تورا کنار خود احساس میکنم اما چقدر دل خوشی خوابها کم است
تبلیغات

بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۲۹ مهر ۱۳۹۷
زنی چنگ میزند به آینده
و مردی از گذشته دامن زن را گرفته است
چقدر تلاش زن احمقانه به نظر می رسد
وقتی مدام
پشت سرش را نگاه میکند......
میر شجاع سیدین سپاسگذارم.از مطالب و تصاویر پستهایتون....در پناه خداوند ..همیشه موفق باشید
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
پدرام 20
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ای در دل من میل وتمنا همه تو...
واندر سرمن مایه ی سودا همه تو...
هرچندبه روزگاردرمینگرم...
امروز همه تویی وفردا همه تو...
عرشیا محمدی 🌸 🌸 لایک 200000🌸 🌸
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۷
aria 20
ادامه
  ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۲۸ مهر ۱۳۹۷
زنی چنگ میزند به آینده
و مردی از گذشته دامن زن را گرفته است
چقدر تلاش زن احمقانه به نظر می رسد
وقتی مدام
پشت سرش را نگاه میکند......
میر شجاع سیدین سپاسگذارم.از مطالب و تصاویر پستهایتون....در پناه خداوند ..همیشه موفق باشید
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
پدرام 20
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۲۴ مهر ۱۳۹۷
" کافی است مرا بخوانی "

" کافی است مرا ببینی "

" کافی است مرا ......... "

" کافی است مرا ......... "

" کافی است مرا ......... "

.

.

.

تو که نیستی ...

چقققققدر همه ی ِ " کافی است ها " ...

نا کافی است ...
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۷
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دوستانه توسط مهسا
۲۱ مهر ۱۳۹۷
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جواد خان دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جواد خان حتماً باصبر میرسد
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
آسمان ابریست و سرد ،لک لک ها در آشیانه ،آدم ها همه در خانه ،هر یک بهانه ای دارد برای نرفتن،ندیدن،نشنیدن وحس نکردن طبیعت.ما چه کوچکیم و نحیف ،با سرما اسیر و با گرما پر تب و با پاییز غم گین چرا بهار فقط ،که همه ی فصل ها زیباست آنگاه که آدم برفی میخندد و شب های دورهمی پر از عطر اسفند مادر بزرگ است.با ه
ادامه...
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جواد خان خیلی زیبا بیان شده :20
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جواد خان دقیقاً همینطوره که میگی
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۱۱ مهر ۱۳۹۷
تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام ... دوست مي دارم
تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام ... دوست مي دارم
براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه....
تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست مي دارم

سلام اوقات پاییزتون عاشقانه....(سما ص)
روزبه لايك
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جواد خان 20
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷