0%
مهسا
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
درکجای جاده شب راه تو ازمن جدا شد درکجای قصه ازمن دست هایت را گرفتند
تبلیغات
بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
کیوان 200000000
ادامه
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
جواد خان 🌹20
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازنشر مطلب مربوط به 💕🎀عاطفه.ش🎀 💕 توسط مهسا
۱۹ اسفند ۱۳۹۸
غصه هم خواهد رفت
به حباب لب رود قسم،
به کوتاهی آن لحظه ‌ی
شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آنچنانی که فقط خاطره‌ای
خواهد ماند.
لحظه را دریابیم
باور روز
برای گذر از شب کافیست . . .!

جواد خان 20
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازنشر مطلب مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۱۸ اسفند ۱۳۹۸
❤️❤️:❤️❤️
بنوش‌ مرا تلخم
ولی قسم به عشق ؛
تو را مست می کنم
تا تو تمامِ "شب" آواز سرکنی
من دوست‌ ‌دارَمت .🌹🌹

👤حامد نیازی💚
نوشین لایک پُر و پیمون
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۱۸ اسفند ۱۳۹۸
قرار نیست قطاری از اینجا بگذرد
قرار نیست کسی بیاید و پل‌ها را تعمیر کند
قرار نیست سوزنبان ریلی را بگرداند
در این مکان زمان زنگ زده است
و من بیهوده اینجا ایستاده‌ام
با دل واقعی‌ام😑😑

#علی_عربی
جواد خان 20
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
در تمام لحظاتم تکرار می شوی

امــــــــــــــــــــــــــــا

تکراری نمی شوی😌😌
جواد خان 20
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
جواد خان دقیقاً همینطوره که میگی
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازنشر تصویر مربوط به تک-ست توسط مهسا
۰۹ اسفند ۱۳۹۸
تک-ست تشکر از لطف شما
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
آدا رهگذر تدبیر
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط مهسا
۰۷ اسفند ۱۳۹۸
تلخ منم ،
همچون چای سرد
که نگاهش کرده باشی
ساعات طولانی و ننوشیده باشی.
تلخ منم ؛
چای یخ
که هیچکس ندارد هوسش را🌷🌷

#سیدعلی_صالحی
جواد خان 20
ادامه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازنشر مطلب مربوط به فهیمه فهیم توسط مهسا
۰۱ اسفند ۱۳۹۸
من چيزهاى ساده را دوست دارم... !
كتاب را
تنهايى را
يا بودن با كسى را كه مرا مى‌فهمد ...!
ماه عسل ۲۰
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازنشر مطلب مربوط به روزان م توسط مهسا
۰۱ اسفند ۱۳۹۸
دوست داشتن بعضی آدما مثله اشتباه بستن دکمه های پیراهنه،تا به آخرش نرسی نمیفهمی که از همون اول اشتباه کردی ‌...
  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
جواد خان دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۸