0%
مهدی م
۱۶ دی ۱۳۹۲
//install.tango.net دریافت کنید، سپس به رایگان برای من پیام ارسال کنید
تبلیغات
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااام
سلاااااااااام
سلاااااام
سلاااام
سلاام
سلام
.♥
.♥
..♥
...♥
....♥
.....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥ اومدی آهسته دنبالم بیا دلم از نارفیقان ترک بر داشته ♥...♥
.........♥
......♥
....♥
..♥
.♥
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
┊    ┊┊  ┊┊ ✿
┊خیلی ┊┊ ✿✿
┊دلم ┊┊┊✿✿
┊شکسته┊┊✿✿


تو را من دوست می دارم
معشوق جاودان من
در خلوت شبانه ام
در لحظه های اشک و سکوت و تنهایی ام
و در تمام ثانیه هایی که نامت بر زبانم جاری است
یاد و خاطره توست که مرا زنده نگه می دارد
تمام قلبم لبریز از مهر توست
و من این میراث را تا ابد زنده نگه خواهم داشت
تا آخرین نفس
من در این روزهای با تو بودن
به زیر سقف نگاهت رشد کردم و بالیدم
و آسمان قلبت را
تا بی نهایت عشق پیمودم
و رسیدم به آرامشی ابدی
به رؤیایی حقیقی
من دوست دارم از تو بگویم
ای جلوه یی از آرامش
من دوست دارم از تو شنیدن را______♥♥♥♥♥♥♥♥__________♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
______________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________________♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__________________♥♥♥♥♥♥
___________________♥♥♥♥
___________________♥♥
__________________♥♥
_________________♥
_______________♥
____________♥♥
__________♥♥♥
_________♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥
__________♥♥♥♥♥♥♥♥
____________♥♥♥♥♥♥♥
_____________♥♥♥♥♥♥
_____________♥♥♥♥♥
____________♥♥♥♥
_________♥♥♥♥تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که که نشناخته ام دوست می دارم.
تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم.
برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای خاطر نخستین گلها.
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم.
تو را به جای همه کسانی که دوست نمیدارم دوست می دارم
سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم
پس به نام زندگی هرگز مگو مرگ ........_________***__*_**** ___________
____________**__**_____* __________
___________***_*__*_____* _________
__________****_____**___****** ____
_________*****______**_*______** __
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______* _____
________******_____*_______* ______
_________******____*______* _______
__________********_______* ________
__***_________**______** __________
*******__________** _______________
_*******_________* ________________
__******_________*_* ______________
____**___*_______** _______________
___________*_____*__* _____________
_______****_*___* _________________
_____******__*_** _________________
____*******___** __________________
____*****______* __________________
____**_________* __________________
_____*_________* __________________
_____________*_* __________________
______________** __________________


آری تو راست می گویی
آسمان مال من است
پنجره ، فکر ، هوا ، عشق ، زمین ، مال من است
اما سهراب تو قضاوت کن
بر دل سنگ زمین جای من است
من نمی دانم که چرا این مردم ، دانه های دلشان پیدا نیست.
صبر کن ای سهراب
قایقت جا دارد؟
من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم
به سراغ من اگر می آیید ، تند و آهسته چه فرقی دارد؟
تو به هر جور دلت خواست بیا
مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست، که ترک بردارد
مثل مرمر شده است
چینی نازک تنهایی من...
آری آری دلکم ؛ تو درست می گویی
آسمان مال تو است ؛تیره گیش مال من است
روزنه ، ذهن ، نفس ، عشق و خاک و دل پاک ؛ مال تواست
اون قفس مال من است
اما شادی تو قضاوت می کن
بردل سنگ زمین جای همه است
من نمی دانم که چرا این یاران ، غنچه های دلشان پیدا نیست.
شوق دیدار رخ یار درآن پنهانی است ؟
صبر کن ای شادی
قایقت جا دارد؟ من بیچاره در این ساحل شب جا ماندم
من هم از غصه این دل شدگان بیزارم؛
گاه لبریز شوم ؛ گاه درکنج قفس بیمارم
به سراغ من اگر می آیی ، تند آهسته بیا
با دل تنهایت باسری چون خم می بسته بیا
جنس تنهایی من اعلا نیست ؛گاه بی رنگ شده گاه دل تنگ شده
مثل مرمر نشده
شیشه نازک نازک دلکم؛ تنگ شده
دلکم تنگ شده_______________,*-:¦
___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦
_______۰♥۰,*-:¦
_____۰,*-:¦
____*-:¦_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
____*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
______*-:¦_____۰♥۰۰۰♥۰
_________*-:¦____۰♥۰
______________,*-:¦
_______________,*-:¦
___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦
_______۰♥۰,*-:¦
_____۰,*-:¦
____*-:¦_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
____*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
______*-:¦_____۰♥۰۰۰♥۰
_________*-:¦____۰♥۰
______________,*-:¦من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم
نگاهت را نگیر از من که با آن عالمی دارم
اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست
وفا آن است که نامت را نهانی زیر لب دارم


تو مثل مرهم یاسی برای قلب شکسته
تو مثل سایبان امیدی برای یک دل خسته
تو مثل غنچه لطیفی به رنگ حسرت شبنم
تو مثل خنده یاسی و مثل غربت یک غم


چه می شود تو صدایم کنی به لهجه موج
به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت
تو هیچ وقت پس از صبر من نمی ایی
در انتظار چه خالیست جای چشمانت

من عاشقم ز رویت، بانوی آسمانی
ره کرده ام به سویت، بانوی آسمانی

باشد که عشق ورزی، بر رهنمای عاشق
چون مست شدم ز بویت، بانوی آسمانی

نمیشه که تو باشی من و من عاشقت نباشیم
فاصله را معنا کن با کتابی که زبانش آمدن است …
دست بر دیوار سیمانی بکش لمس قلب من به همین آسانی است …
بیراهه ای که به کوچه ی عشق می رسید اشتباه نبود راه را اشتباه آمده بودم پشیمان نیستم!
راهنما شده ام ….


$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*__*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________624-01624-0110141014-____________ _ ____ '**,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?
...........?
_________*¸.•´¸.•*¨ ¸.•*¨¸.•´¸.•*¨ ¸.•*¨
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.....
*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.ساز دهنی ام را بی حضور تو به دهانم می گذارم
و سرخوش از عشقت نوای خاموش قلبم را می نوازم
تا شاید نسیم صدایم را به تو برساند
و باز تو را به یاد قلب سوخته ام بیندازد
گر چه خیلی دیر است اما
هنوز هم چشم به راه جاده ای هستم
که از ان به اسمان ها پیوستی
و هیچ کبوتری خبر از برگشتنت نیاورد و
باز هم کنار جاده بی حضور تو می نوازم


درهای قلبم را بر روی همه بسته ام
هنوز در شور و شوق این عشق به حقیقت پیوسته ام
وقتی که فکر میکنم که با توام
نه معنی تنهایی را میدانم و نه حس میکنم که خسته ام


_______________,*-:¦
___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦
_______۰♥۰,*-:¦
_____۰,*-:¦
____*-:¦_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
____*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
______*-:¦_____۰♥۰۰۰♥۰
_________*-:¦____۰♥۰
______________,*-:¦
_______________,*-:¦
___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦
_____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦
_______۰♥۰,*-:¦
_____۰,*-:¦
____*-:¦_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
_*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
__*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
____*-:¦____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
______*-:¦_____۰♥۰۰۰♥۰
_________*-:¦____۰♥۰
______________,*-:¦آن گاه که با توام

I were the waves of the ocean
چون امواج اقیانوس هستم

crashing strongly against the shore
که توفنده وسرکش بر ساحل می کوبد.

when I am with you it is as if
آن گاه که با توام

I werethe rainbow after the strom
چو رنگین کمانی بعد از توفانم

proudlyshowing my colors
که پر غرور رنگها یش را نشان می دهد.

when I am withyou it is as if
آن گاه که با توام

Everything that is beauifulsurrounds us
گویی هر آنچه که زیباست ما را در بر گرفته است.

This isjust a very small part of how wonderful I feel when I am with you
این تنها ذره ای ناچیز از احساس والای با تو بودن است.

Maybe the word love wasinvented to explain
شاید واژه عشق را ساخته اند

the deepall-encompassing feelings That I have for you
تا احسا س چنان عمیق و هزار سوی من به تو را بیان کند.

but somehow it is not strong enough
اما باز هم این واژه کافی نیست.

But since it is the best word that there is
با این همه چون هنوز بهترین است

Let me tell you a thousand times that
بگذار بگویمت هزاران بار که

I love you more than Love
بیش از عشق بر توعاشقم.

I Love You More Than Love
بیش از عشق بر تو عاشقم

when I am with you it is as if
آن گاه که با توام

I were aflower ing up my petals life
چو گلی هستم که گلبرگهای زندگی را شکوفا می کند.

when I am with you it is as if
آن گاه که با توام

I werethe waves of the ocean
چون امواج اقیانوس هستم

crashing stronglyagainst the shore
که توفنده وسرکش بر ساحل می کوبد.

when I am with youit is as if
آن گاه که با توام

I were the rainbow after thestrom
رنگین