0%
مهدی ناصری
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! ی...
نشانها
تبلیغات

گروهها
هدایا
دسته گل 2
توسط:
باران
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
گل رز
۰۷ مرداد ۱۳۹۶