0%
مهدی ناصری
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! ی...
نشانها
تبلیغات
گروهها
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
گل رز
۰۷ مرداد ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
سما ص
۰۳ مرداد ۱۳۹۶