0%
مهدی ناصری
۲۸ تیر ۱۳۹۵
زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! ی...
تبلیغات

تمام واقعیت زندگی من همینه ساده , دلسوز و خراب رفیق و عاشق خانواده و به دوستیم تا پای جونم اهمیت میدم.
بیشتر...
سادات س سلام ممنون
ادامه
  10 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از حضور سرسبز شما بزرگوار ....بدرود
ادامه
  12 ساعت قبل
سادات س 20
ادامه
  10 ساعت قبل
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
سادات س 20
ادامه
  10 ساعت قبل
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
سادات س 20
ادامه
  10 ساعت قبل
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
سادات س 20
ادامه
  10 ساعت قبل
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
قلمت را بردار
بنویس از همه ی خوبی ها
زندگی
عشق
امید
و هر آنچه بر روی زمین زیباست
گل مریم
گل رز
روی کاغذ بنویس:
زندگی با همه تلخی ها زیباست !

شبتون قشنگ🌙⭐️

غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم، بلکه قلبهایی است که جذب می کنیم.
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
🔴🔴چارلی چاپلین
وقتی گلی را دوست دارید آن را میچینید...
اما وقتی عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری می کنید...
فرق بین عشق و دوست داشتن این است.
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
گروهها