اطلاعات عمومی
نام نمایشی: بانو
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 26 اسفند 1365 (33 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: تبریز
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
490
هدایا