0%
مهیا

مهیا

زن متأهل از تهران

26 اسفند 1365 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 4 فروردین 1394

تا وقتی چشمی هست که با تو اشک میریزد میتوان رنج زندگی را تحمل کرد
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مهیا
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 26 اسفند 1365 (32 ساله)
محل تولد: تهران
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
470
هدایا