0%
میلاد مهدویان

میلاد مهدویان

مرد از تهران

2 مهر 1342 (55 ساله)

تاریخ عضویت: 6 تیر 1392

دروغ اغلب تنها مبین این ترس است که مبادا حقیقت خردت کند ..." دروغ انعکاس حقارت ماست"

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
172
گروهها
هدایا