0%
مانیا جاوید
۲۱ مهر ۱۳۹۴
این عصرهای پائیزی، عجـیب بـوی ِنـفس هـای ِتـو را می دهـد...! گـویی تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم... تـمام ِ "مــن" دارد "تـــو" می شـود...
تبلیغات

پرسش

تصورکن

>>>سلاممممم به دوستای عزیزم.> > > >> > > > > >>>

 • توسط : مانیا جاوید (۰۱ بهمن ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 619 |
 • تعداد پاسخها: 59 |
 • وضعیت: بسته شد
0
64

چکار میکنی؟

>>سلامممم> > > >> > >>

 • توسط : مانیا جاوید (۱۷ شهریور ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 685 |
 • تعداد پاسخها: 69 |
 • وضعیت: بسته شد
0
79

معما

>>>>>>>> > >> >>يک ساختمان اداري چند طبقه در نظر بگيريد ...> > شخصي در طبقه وسط کار ميکند ، او 3 سه طبقه بالا...

 • توسط : مانیا جاوید (۱۳ شهریور ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 298 |
 • تعداد پاسخها: 9 |
 • وضعیت: بسته شد
0
13

تست هوش ریاضی

>>>>> >> >>>> جای علامت سوال، چه عددی میگذارید؟> > >     اگر:>     5 = 1>  ...

 • توسط : مانیا جاوید (۱۳ شهریور ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 808 |
 • تعداد پاسخها: 27 |
 • وضعیت: بسته شد
0
33

تست هوش

>>>سلام>>> >> >> >>>در این تست هوش ، تصویر 9 انسان مخفی شدن.>>> >> >> >> >>>با پیدا کردن 6 تصویر در این تست هو...

 • توسط : مانیا جاوید (۱۳ شهریور ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 470 |
 • تعداد پاسخها: 22 |
 • وضعیت: بسته شد
0
28

چی نایاب شده؟؟؟

>>>سلاااممممم> > >> > > >>>

 • توسط : مانیا جاوید (۲۷ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 648 |
 • تعداد پاسخها: 39 |
 • وضعیت: بسته شد
0
40

یه جمله...

>>

 • توسط : مانیا جاوید (۱۵ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 466 |
 • تعداد پاسخها: 35 |
 • وضعیت: بسته شد
0
49

کدومش؟؟

>>سلام سلام> > >> >>

 • توسط : مانیا جاوید (۱۵ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 419 |
 • تعداد پاسخها: 37 |
 • وضعیت: بسته شد
0
48

بزرگترین ایرادت چیه؟؟؟

>>سلااااام> > صادقانه بگو> >> >>

 • توسط : مانیا جاوید (۱۵ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 451 |
 • تعداد پاسخها: 35 |
 • وضعیت: بسته شد
0
37

دختر باید؟؟؟

>>سلاممممممممم>>> >>

 • توسط : مانیا جاوید (۱۳ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 1843 |
 • تعداد پاسخها: 36 |
 • وضعیت: بسته شد
0
31

کدوم کار اشتباهه؟

>>>به نطرتون کدوم کار اشتباهه؟چرا؟> > >>> >>>

 • توسط : مانیا جاوید (۰۲ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 386 |
 • تعداد پاسخها: 13 |
 • وضعیت: بسته شد
0
15

جک

>>سلام به دوستای عزیزم>:)>              ...

 • توسط : مانیا جاوید (۰۲ مرداد ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 554 |
 • تعداد پاسخها: 38 |
 • وضعیت: بسته شد
0
36

چرااا؟؟؟

>>>سلااااااامممم به دوستای گللللممم>:)>>>>> > >یه سوال فکرمو مشغول کرده>> > >>>چرا کسی برای >>>>>صبحونه >>>کس...

 • توسط : مانیا جاوید (۳۱ تیر ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 510 |
 • تعداد پاسخها: 24 |
 • وضعیت: بسته شد
0
36

اگه از خواب بیدارشی

>>>>سلام به دوستای عزیزم>>> >> >> >>اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی> > تموم زندگیت یه فیلم بوده ،>> >>> >...

 • توسط : مانیا جاوید (۲۹ تیر ۱۳۹۳) |
 • تعداد مشاهدات: 514 |
 • تعداد پاسخها: 48 |
 • وضعیت: بسته شد
0
48
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
محمد
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
محمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۴