0%
مانیا جاوید
۲۱ مهر ۱۳۹۴
این عصرهای پائیزی، عجـیب بـوی ِنـفس هـای ِتـو را می دهـد...! گـویی تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم... تـمام ِ "مــن" دارد "تـــو" می شـود...
تبلیغات

چ فرقی میکنـد . . .

در سیـرک یـا خـانه . . .

خنده ات ک تلـخ باشد . . .

دلت ک خون باشد. . .

تـو هم دلقکـی . . .
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بهروز س 20
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
سر به هوا نیستــــم
امــــا
همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم
حال عجیبـــی ست
دیدنِ همان آسمان که
شاید "تو"
دقایقی پیش
به آن نگاه کـــرده ای...
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بهروز س 20
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم
و به آوازی گوش میدادم
که در آن دلی می خواند

من تو را

او را

کسی را دوست می دارم !
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
احساس وحشیِ خواستنت در من می تازد

مرا بخوان

من رام آغوشِ تو هستم
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
مشکل اینجاست که وقتی میگه سایپا مطمئن

ما نمیپرسیم سایپا از چی مطمئن؟

شاید از رفتن ما به اون دنیا مطمئنه 😐
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
آیا میدانستید سوسک تا ده روز پس از بریدن سرش زنده میمونه
تازه بعد از ده روز از گشنگی میمیره
.
.
اونوقت شما با ی دمپایی تمام اهداف کائنات رو
زیر سوال میبری
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
مخزن چیست؟

.
.
.
.

چیزی نیست

مخزن نام کسی ست که باسنگ به مخ دخترهامیزند
تادل آنهارا بدست بیاورد
دندونات کف لوزالمعدته بگی میدونستم
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
ارغوان شیرازی آآآآآآآآآآآآآووووووووووووررررررررررین همینه.بیــــــــــــــــــــ20ـــست
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
سلام ب دوستای عزیزم.
بهترین هارو براتون آرزو دارم

دلتون خوش و لبتون خندون
چغیبل (●̮̮̃•̃)چغیبل میگه: از صمیم❤لایک(●̮̮̃•̃)
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۱ آبان ۱۳۹۴
سلام.روزوروزگار بر شما خوش
nillofar 20
ادامه
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی سلام آجــــــــی مانیا منو دریاب بوووووووووس20000
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
محمد
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
محمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۴