0%
مانیا جاوید
۲۱ مهر ۱۳۹۴
این عصرهای پائیزی، عجـیب بـوی ِنـفس هـای ِتـو را می دهـد...! گـویی تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم... تـمام ِ "مــن" دارد "تـــو" می شـود...
تبلیغات

چ فرقی میکنـد . . .

در سیـرک یـا خـانه . . .

خنده ات ک تلـخ باشد . . .

دلت ک خون باشد. . .

تـو هم دلقکـی . . .
سر به هوا نیستــــم
امــــا
همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم
حال عجیبـــی ست
دیدنِ همان آسمان که
شاید "تو"
دقایقی پیش
به آن نگاه کـــرده ای...
دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم
و به آوازی گوش میدادم
که در آن دلی می خواند

من تو را

او را

کسی را دوست می دارم !
احساس وحشیِ خواستنت در من می تازد

مرا بخوان

من رام آغوشِ تو هستم
مشکل اینجاست که وقتی میگه سایپا مطمئن

ما نمیپرسیم سایپا از چی مطمئن؟

شاید از رفتن ما به اون دنیا مطمئنه 😐
آیا میدانستید سوسک تا ده روز پس از بریدن سرش زنده میمونه
تازه بعد از ده روز از گشنگی میمیره
.
.
اونوقت شما با ی دمپایی تمام اهداف کائنات رو
زیر سوال میبری
مخزن چیست؟

.
.
.
.

چیزی نیست

مخزن نام کسی ست که باسنگ به مخ دخترهامیزند
تادل آنهارا بدست بیاورد
دندونات کف لوزالمعدته بگی میدونستم
سلام ب دوستای عزیزم.
بهترین هارو براتون آرزو دارم

دلتون خوش و لبتون خندون
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
محمد
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
محمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۴