اطلاعات عمومی
نام نمایشی: هناسه گیان
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 19 خرداد 1375 (20 ساله)
محل تولد: مریوان
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
290
هدایا