0%
رهگذر

رهگذر

زن

9 آبان 1339 (59 ساله)

تاریخ عضویت: 28 آبان 1391

مَرو بخواب همچو بخت من ،ای چشم مست یار

آدا رهگذر خب جامعه همینه.همه ک خوب نیستنو نمیشه همه رو اونجور ک میخای بدلشون کنی. دلیل نمیشه زود تسلیم شد و کنج تنهایی نشست. دور ادمای بد خط بکشین و زندگیتونو اونجور ک میخاین ادامه بدین.
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
جواد خان بعضیها ازاین کارشان لذت میبرن ! اصولا اینجور آدما کمبود شخصیت دارن !
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

دیگر برایم مهم نیست !
بی حس شده ام ...
از قضاوت و بی انصافیِ هیچ آدمی ، دلم نمی گیرد !
من به مرحله ی پذیرشِ خودم رسیده ام ،
نه از تمجید و ابراز علاقه ی کسی ، ذوق می کنم ،
نه با انتقاد و رفتنِ کسی ، به هم می ریزم !
به معنایِ واقعی ، عینِ خیالم نیست !!!
این روزها ، همه چیزِ دن
ادامه...
جواد خان انشااله همیشه خوب باشی ؛بینیاز از کسی
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
جواد خان خدایی دلتنگیم داره بخصوص که تنها باشی
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
بی خبر از هم خوابیدن چه سود ؟

بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود ؟زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ،

ورنه بر مزارش آب پاشیدن چه سود ؟گر نرفتی خانه اش تا زنده بود ،

خانه صاحب عزا خوابیدن چه سود ؟گر نپرسی حال من تا زنده ام
ادامه...
جواد خان هیچ سودی ندارد فقط تظاهر
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
مرتضی معصومی فر کریمان جان فدای دوست کردند چرا مرده پرست و خصم جانیم
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
ظاهرم قصر است. اما از درون، ویرانه ام

من صدای خسته ی پروانه ای بی خانه امعاشق صیادم و عمدا به دام افتاده ام

آه … او پنداشت من دنبال آب و دانه امباد، میزد شانه مویش را !!!… تلافی میکنم

گیسوان او،فقط مال من است و شانه امباد در موی
ادامه...
جواد خان 20
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
وحید نادر 20 - ....حتی با خودم بیگانه ام
ادامه
  ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای،
از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم!

#نیچه/فراسـوی نیک و بد
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
کجا؟
هر جا که اینجا نیست!
من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم
ز سیلی زن، ز سیلی خور
وزین تصویر بر دیوار ترسانم.
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
614