اطلاعات عمومی
نام نمایشی: رهگذر
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 9 آبان 1339 (56 ساله)
اخلاق: بد اخلاق
درباره من: گاهی باید جسارت آزاد شدن را داشت..
گاهی باید بگذاری دلت از همه چیزها و همه کسانی که وابستگی به بودن شان رنجت میدهد
آزاد شود..
می دانی هراس از دست دادن هاست که آدم را به مرز تحقیر شدن می رساند...
به مرز تن دادن به چیزهایی که باورشان نداری...
به مرز پذیرفتن کارهایی که دوست شان نداری..
به مرز نابود شدن...
دیده نشدن...
تنها شدن...
اما وقتی تمام قفس های دلت را بگشایی،
آنچه که سهم تو از زندگی و عشق و ... باشد می ماند
و هر چه رفتنی ست می رود
اطلاعات علایق
کتابهای مورد علاقه: این کتاب بی فایده است بهترین کتابه که خوندم.
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ زیاد
آیا مذهبی هستید؟ خیر
آیا سینما می روید؟ اصلا
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
539
هدایا
مینا ..
۰۶ فروردین ۱۳۹۶
نادر
۰۴ فروردین ۱۳۹۶
A.H Afr
۰۲ فروردین ۱۳۹۶