0%
رهگذر

رهگذر

زن

9 آبان 1339 (59 ساله)

تاریخ عضویت: 28 آبان 1391

مَرو بخواب همچو بخت من ،ای چشم مست یار
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: رهگذر
در یک خط: رنجور
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 9 آبان 1339 (59 ساله)
سیگار: میکشم
مدل خودرو: ۲۰۶
درباره من: گاهی باید جسارت آزاد شدن را داشت..
گاهی باید بگذاری دلت از همه چیزها و همه کسانی که وابستگی به بودن شان رنجت میدهد
آزاد شود..
می دانی هراس از دست دادن هاست که آدم را به مرز تحقیر شدن می رساند...
به مرز تن دادن به چیزهایی که باورشان نداری...
به مرز پذیرفتن کارهایی که دوست شان نداری..
به مرز نابود شدن...
دیده نشدن...
تنها شدن...
اما وقتی تمام قفس های دلت را بگشایی،
آنچه که سهم تو از زندگی و عشق و ... باشد می ماند
و هر چه رفتنی ست می رود
اطلاعات علایق
چطور لباس می پوشید؟ اهمیتی نمیدهم
فرد رویائی شما: سگ
تست روانشناسی شخصیت
بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را تجربه و امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.
613