...Qu'il n'y a pas de reve interdit
سما ص 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
دنیا به زن‌های مقاوم‌ نیاز دارد؛
زن‌هایی که بی‌توجه به محیط پیرامون‌شان، مشتاق، سرزنده و پرانرژی هستند؛ زن‌هایی که از گفتن حقیقت یا بیان اعتقادات‌شان نمی‌ترسند؛ سرشار از استعداد، عاطفه و مهربانی هستند؛
خودشان را با مردها مقایسه نمی‌کنند یا با سایر زن‌ها نمی‌جنگند، بلکه همه‌ی انسان‌ها را همان
ادامه...
seyyed reza hasany عالی
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍁 لایک بیست 🍁🍃
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
166