0%
لعیا
۱۲ خرداد ۱۳۹۶
خوش اومدی به قبرمجازیم(پروفایلم)اگه بجای فاتحه/پستهامو لایک و 20سبز بزنی روحمو شاد میکنی
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


zamani 20
ادامه
  12 ساعت قبل
علی ای جااانم الهی الهی الهی20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی بینهااااایت زیبااااا بود ///یاد گرفتم خیییییلی هاااااا20 واقعی
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی خییلی آموزنده بودسعی میکنم از این به بعد موقه انتخاب کلمات تو حرف زدنام بیشتر دقت بکنم20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی اگه به دوست مهربونی مثله الله اعتماد داشته باشیم حتما
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی دقیقا همینطورهچقدر پستهاتون قشنگن20 واقعی
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی 20چقدر آدم قدرتمندی ممیتونیم باشیم وقتی دوست قدرتمندی به اسم الله داشته باشه ک میتونه اینطور مخلوقای قشنگی خلق بکنه
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
hosein 20
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
هدایا
سبد گل رز
توسط:
HOUSAIN
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
سبد گل رز
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
قلب نقره ای
توسط:
Afsoon
۳۰ بهمن ۱۳۹۶