0%
عرفان

عرفان

مرد از اهواز

12 مهر 1348 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 29 خرداد 1396

دنیای مجازی به ما آموخت:میتوانیم به کسانی دل ببندیم و اعتماد کنیم که هرگزندید یمشان


رابطه مثل الاکلنگ میمونه..
باید نوبتی یکی کوتاه بیاد..
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد،
هر دو نفر زده میشن..
یکی از بالا موندن،
و دیگری از پایین موندن..
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
آن روز که یکدیگر را یافتیم،
یافتنمان هنر نبود؛
هنر این است ؛
که یکدیگر را گم نکنیم..
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
گاهےیڪ نگاه
آنقدر مهربان است ڪہ
چشم هرگز رهایش نمیڪند

گاهےیڪ رفاقت
آنقدر ماندگار است ڪہ
زمان حریفش نمیشود

و گاهےیڪ نفر آنقدر عزیز است
ڪہ قلب رهایش نمیڪند..
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
‏تو يه رابطه فقط "احترام" ميتونه مهم تر از "عشق" باشه...
به محض اينكه از بين بره عشق رو هم نابود ميكنه...
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
ایـݧ روزها ،،
هـوا خیلی غبار آلود است..
گرگ را از سگ
نمی تواݧ تشخیص داد!
هنگـامی گرگ را می شناسیم
کہ دریده شدهـ ایم
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
دنیا قانوݧ هایہ عجیبی دارهـ...!
هفت میلیارد آدم
و تو فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمیکنی
و خدا نکند ک آݧ یک نفر
تنهایت بگذارد
آݧ وقت حتی با خودت هم غریبہ میشوی
kagadan pir تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه
ادامه
  ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
هر وقت از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی
فقط یه لحظه به نبودنش یانداشتنش فکر کن .!
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
می دونستی ؟ اشک گاهی از لبخند با ارزش تره ؟ !
چون
لبخند رو به هرکسی می توانی هدیه کنی
اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که
نمی خواهی از دستش بدی .
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
س قشنگیه یكی نگرانت باشه.
یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده.
سعی كنه ناراحتت نكنه
حس قشنگیه وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید
قشنگه وختی با خول و چل بازیات کناربیاد
آره ...!! دوست داشتن همیشه زیباست
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥20😊لایک♥●•٠•
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
درسته خنگن! ولی بامرامن.
همدیگه رو تنها نمیذارن.
گند هم که میزنن با هم درستش میکنن.
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
12