بازنشر تصویر مربوط به ترانه توسط kiyana k
۲۹ دی ۱۳۹۳
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به amir shojaei توسط kiyana k
۲۹ دی ۱۳۹۳
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به علی عباسی توسط kiyana k
۲۲ آذر ۱۳۹۳
از نظر گاندی
هفت موردی که
بدون هفت مورد دیگر خطر ناک هستند :
ثروت : بدون زحمت
لذت : بدون وجدان
دانش : بدون شخصیت
تجارت : بدون اخلاق
علم : بدون انسانیت
عبادت : بدون ایثار
سیاست : بدون شرافت .
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
امروز ميخوایم تا آخر شب حداقل2میلیون نفر به امام حسين سلام بدن خودمم شروع ميکنم.السلامُ عَلَیکَ یا اباعَبْدِاللّه وَ عًلی الاَرواح الّتی حَلَت بِفنائک عَلَیکَ مّنی سلامُ اللّه ابداً" ما بَقیتُ وَ بَقیَ اَلیلِ وَ النهاروَ لا جَعَلهَ اللّهَ آخِرَ اَلعَهدِ منی لزیارَتکُم اَلسلامُ عَلی الحُسین وَعَلی عل
ادامه...
مراقب قلب ها باشيم وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم و همچنان تنها می مانیم هیچ چیز آسان تر از قلب نمي شکند.
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به شبکه طنزنامه توسط kiyana k
۳۱ مرداد ۱۳۹۳
لاک پشت:هیچ چیزی تواین دنیا کندتر از من نیست!!!
حلزون:پس من اینجا هویجم؟؟؟
....اینترنت ایران :خفه شین.....
هدیه: |20 بیستک
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به شبکه طنزنامه توسط kiyana k
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
لاک پشت:هیچ چیزی تواین دنیا کندتر از من نیست!!!
حلزون:پس من اینجا هویجم؟؟؟
....اینترنت ایران :خفه شین.....
هدیه: |20 بیستک
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به شبکه طنزنامه توسط kiyana k
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
لاک پشت:هیچ چیزی تواین دنیا کندتر از من نیست!!!
حلزون:پس من اینجا هویجم؟؟؟
....اینترنت ایران :خفه شین.....
هدیه: |20 بیستک
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به شبکه طنزنامه توسط kiyana k
۳۰ مرداد ۱۳۹۳
لاک پشت:هیچ چیزی تواین دنیا کندتر از من نیست!!!
حلزون:پس من اینجا هویجم؟؟؟
....اینترنت ایران :خفه شین.....
هدیه: |20 بیستک
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
1,559