0%
خیال سبز
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
در کوچه ی دلتنگی ام ،ندای خیالم می شوم تا خطوط اندیشه ام را بر روی قلب آسمان نقش ببندم . وتبسم چشم ها را به تماشا نشینم...
تبلیغات
هدایا
بستنی قیفی
۰۵ مرداد ۱۳۹۴