0%
جواد خانی
۰۴ مهر ۱۳۹۲
نه مرادم نه مریدیم.نه سلامم نه کلامم. نه سیاهم نه سبیدم نه چنانم که تو گوی نه چنینم که تو خوانی ... اینچنین است سرشتم.حقیقت نه به رنگ است ونه به بو....
تبلیغات
مشک انست که خود ببوید نه انکه عطاربگوید
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.