0%
جامین

جامین

مرد مجرد

5 خرداد 1354 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 11 فروردین 1388

باد همیشه درمیان درختان برهنه سفیر سر می کشد

ننویسم بهتر است تا بنویسم او امد اما با دل پریشان
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵

خورشید از مهر عشق تو دریا را داغ و بخوش اورد.
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
ﺩلم

ﻫـــﻮﺍﯼِ تو را دارد

ﺧــﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺭﺍﺳـــﺖ ﺑﺎﺷﺪ

که می گویند ،

"ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ
اما با کدام دل.........................
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
می نویسم بر در و دیوار با خط دلربایی او امد اما بی حال و بی رمق
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
دوست داشتن یه جمله مرکبی است که در دورن ان عشق و علاقه ذوب می شود چه باور کنی وچه باور نکنی
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
نمی دانم چه واژه ای می تواند بر روح سایده تو مساعدت نماید که باور کنی که من دوستت دارم
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
من در جستجوی عقل خویش ,شادابی دورنم وتو در جستحوی عشق خویش
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۵
هستی همواره در پی جبران نیکی های توست. هرچه به هستی ببخشی، هزاران برابرش را به تو باز می گرداند؛ هستی به تو باز می گردد. تو یک شاخه گل هدیه می کنی و هزاران شاخه گل از همه سو بر سر رویت باریدن می گیرد. به مالت نچسب، اگر مایلی واقعاً ثروتمند شوی، اگر می خواهی دنیای درونی غنی و پر مایه یی داشته باشی،
ادامه...
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۵
هیچ رودی نیست که بر اثر طوفان طغیان نکند و ظاهر دریاچه ای به خود نگبرد
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۵
دو چيز ما را به بيراهه مي برد: آنچه كه گذشته است و آنچه هنوز نيامده. گذشته و آينده راههاي گريز از لحظه اكنون هستند. و خدا تنها يك زمان را مي شناسد. او هيچ آشنايي با گذشته و آينده ندارد. لحظه اكنون، تنها زمان اوست و ما هيچگاه در لحظه اكنون به سر نمي بيريم
غفران ۞۩ஜ لایک بوزورگ ஜ۩۞
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
  ۰۹ فروردین ۱۳۹۵
35
گروهها
هدایا