0%
kamran kamran

kamran kamran

مرد مجرد از تهران

19 مرداد 1347 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 4 مرداد 1392

تنهایی را دوست دارم به شرط آنکه هر از گاهی، دوستی بیایید تا درباره آن با هم گپ بزنیم …

انصاف نیس رفتن ادما با خودشون باشه!


فراموش کردنشون با ما.......
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۳
محسن 20
ادامه
  ۰۱ مهر ۱۳۹۳
مورد داشتیم دختره رفته بنزین بزنه
مسئول پمپ ازش پرسیده آزاد یا دولتی ؟
دختره گفته پیام نور .
چند نفر رفتن تو کما . مسئول پمپ غش کرده
دولت هم سهمیه پمپ بنزین و قطع کرده .
0 نظر
56
هدایا