0%
کمیل عالم زاده انصاری

کمیل عالم زاده انصاری

مرد از تهران

29 بهمن 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 30 آبان 1392

دست در دست هم دهیم به مهر-میهن خویش را کنیم آباد
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: کمیل عالم زاده انصاری
در یک خط: مهندس نرم افزار
جنسیت: مرد
دین: اسلام
تاریخ تولد: 29 بهمن 1360 (38 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: تهران
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
اخلاق: خوش اخلاق، دوستانه
178
هدایا