0%
امیر علی

امیر علی

مرد مجرد از اردبیل

27 شهریور 1363 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 10 آذر 1391

.................

نظرسنجی

سلام دوستان /تلخ ترین کلمه دنیابنظرتون چیه.....

ایجاد شده : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

آرا : 53 | نظرات : 160 | بازدید : 741

سلام دوستان /محبوب ترین بازیکن فوتبال، تاریخ ایران از نظر شما؟؟

ایجاد شده : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

آرا : 36 | نظرات : 54 | بازدید : 456

سلام دوستان گلم /نوشتن بر خاک آسانتر و برسنگ سختر است! با انگشت بر خاک مینویسی و با تیشه بر سنگ نوشته های خاک...

ایجاد شده : ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

آرا : 24 | نظرات : 49 | بازدید : 534

سلام دوستان .اگر همسر دوستتان، ازشما سوالی در مورد همسرش(دوست شما) پرسید، کدام را انتخاب می کنید؟

ایجاد شده : ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

آرا : 31 | نظرات : 94 | بازدید : 627

سلام دوستان / بنظر شما آقایون باهوش ترند یاخانوم ها

ایجاد شده : ۲۱ آذر ۱۳۹۱

آرا : 36 | نظرات : 100 | بازدید : 611
59
گروهها
هدایا
Emin
۰۶ مرداد ۱۳۹۳
مر صاد
۲۶ شهریور ۱۳۹۲
سهیل دوج
۲۱ شهریور ۱۳۹۲