0%
جواد جوادی
۰۳ مهر ۱۳۹۴
#مجازیها همیشه هم #بدنیستند! #من اینجا #مجازیــ دارم ک‌تمام #دنیای #واقعی من شدِ! انقدرک #دلم همیشه #تنگش است و از #فکر نبودنش هم #نفسم میگیرد! هرروز #چشم ب راهه #پسندها و #نظرات ش هستم! و #صادقان...
تبلیغات

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.