0%
امید ازاد

امید ازاد

مرد مجرد از تهران

1 فروردین 1320 (78 ساله)

تاریخ عضویت: 28 تیر 1394


نظرسنجی

دکتر حسینعلی شهریاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران گفته است چه اشکالی دارد وقتی که فردی در فقر ...

ایجاد شده : ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آرا : 8 | نظرات : 17 | بازدید : 905

ﺗـﺼـﻮر ﻛـﻦ اﮔـﻪ ﺣﺘﻲ ﺗـﺼﻮر ﻛﺮدﻧـﺶ ﺳـﺨﺘـﻪ[#br#][#br#]‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮ اون ﺧﻮﺷﺒﺨﺖِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻪ[#br#][#br#]‫ﺟﻬﺎﻧ...

ایجاد شده : ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

آرا : 10 | نظرات : 51 | بازدید : 1651
32